Vedoucí klubu po dohodě se ZK o provedení zkoušek STV navede požadavek na zkoušky do databáze ČSKe (podmínkou je u zkoušeného platná známka ČSKe na daný rok).
Informuje vedoucího úseku o zkouškách – uvede: datum zkoušek, místo konání zkoušek, počet zkoušených. Informace prostřednictvím e – mailu, případně voláním.
A to:
• min 10 dnů předem
Platby za zkoušky STV
• Platba ČSKe za člena = 10 Kč na č.ú. ČSKe faktura v databázi
• Platba MSKe za člena = 40 Kč (viz. Ekonomická směrnice platná od 1.1.2022) na č.ú. 19-6353630267/0100 v.s. 40
• zpráva příjemci oddíl, zkoušky STV, platba bude provedena převodem.
Zkušební protokol o zkouškách a potvrzení o úhradě zkoušek MSKe zašle pověřenci pro zkoušky e-mailem na e-mail ryskavladimir@seznam.cz

Zkušební komisaři ČSKe a MSKe

ZK – ČSKe 1. tř. kolegium danů
• Vladimír Ryska, DiS.
• Jan Sochatzi,

ZK – ČSKe 2 tř.
• Svatopluk Sekanina
• Marek Franta
• Bc. Lukáš Miklo
• Ing. Karel Plesník


ZK – MSKe 3. tř.
• Jana Bělicová
• Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
• Miloš Škoda


Vedoucí úseku pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska. DiS. 8 Dan kolegium Danů ČSKe

About Author