Zkušební komisaři STV Shotokan-ryu ČSKe 1. tř. Členové kolegia Danů – s právem provádět zkoušky na SVT – Dan dle směrnic TMK ČSKe:

 

Ryska Vladimír – styl Shotokan-ryu

Zkušební komisař 1. třídy, člen kolegia Danů a odborného gremia ČSKe

předseda komise zkušebních komisařů SmSKe (pověřenec pro zkoušky)

 

Sochatzi Jan – styl Shotokan-ryu

Zkušební komisař 1. tř., člen kolegia Danů a odborného gremia ČSKe

 

PeadDr. Hrubý Michal – styl Goju-ryu

Zkušební komisař 1. tř. a člen kolegia Danů a odborného gremia ČSKe

 

Moučka Kamil – styl Shotokan-ryu

Zkušební komisař 1. třídy ČSKe

 

 

 

Zkušební komisaři 2. třídy Čske:

 

Bc. Miklo Lukáš – 773 759 875
  Franta Marek — 6042626O7

 

 

Zkušební komisaři 3. tř. Sm.SKe s právem provádět zkoušky STV – do 2. kyu:

 

Sekanina Svatopluk – 603 173 8

Bělicová  Jana  —    605 723 188

ING. Hruška Karel — 773 333 500

Škoda Miloš  — 724 939 527

 Sobek Miroslav — 724 276 267

 

Ryska Vladimír                                           V Ostravě  6.1.2015

místopředseda Sm.SKe

pověřenec pro zkoušky STV

About Author