Předseda Moravskoslezského svazu karate svolává Valnou hromadu MSKe – volební,
která se bude konat

v pátek 10. 12. 2021


Pozvánku na Valnou hromadu MsKe s uvedením místa, času a pořadu jednání bude
odeslána členům MsKe písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 15 dnů před jejím
zahájení.


V Ostravě 27. 10. 2021

Sekanina Svatopluk
předseda SmKe
karate.jesenik@email.cz

About Author