Změna konání volební VH Moravskoslezského svazu karate.

Z důvodů zhoršující se epidemické situace se přesouvá termín konání VH MSKe.

     Valná Hromada se uskuteční v náhradním termínu dle epidemické situace.

                                           Středa 21. 10. 2020 v 17:30 hod.

Místo konání :                  Havířov – Podlesí

                                           Dlouhá třída 1228/44c

                                          (obchodní dům Permon, 1. patro)

Pozvánky budou zaslány elektronicky.

V Ostravě dne 1. 10. 2020                             Svatopluk  Sekanina

About Author