Pověřenec pro zkoušky MSKe a VV MSKe rozhodl o odebrání licence zkušebního komisaře III. tř. (dále jen Z.K.) panu Milošovi Škodovi.

Pan Miloš Škoda od 1.1.2016 již nemůže vykonávat funkci Z.K. a tím provádět zkoušky na Stv-Kyu. Jakákoli jim provedená zkouška bude neplatná.

Důvod:
Porušování pravidel udělování pásů Stv-Kyu. Karatisté, kteří održeli Stv-Kyu panem Škodou prokazatelně nedosahují potřebných kvalit a kritérií na dané Stv-Kyu!

Na základě tohoto rozhodnutí byla také doručena oficiální žádost o přezkoušení jeho syna, pana Jakuba Škody úseku TMK ČSKe. VV MSKe pana Jakuba Škodu oficiálně vyzval k přezkoušení svého dosaženého stupně a ten se bez vysvětlení nedostavil a to ani k náhradnímu termínu.
Tento bude řešen na nejbližším zasedání VV ČSKe.

Za VV MSKe:
– místopředseda a pověřenec pro zkoušky Vladimír Ryska DiS
– předseda TMK- MSKe Bc. Lukáš Miklo

About Author