Ve dnech 26.2.-27.2.2022 proběhlo v Havířově řádné školení trenérů našeho svazu, kterého se účastnilo celkem 15 zájemců našeho regionu. Všem těmto uchazečům byla udělena, nebo prodloužena licence do 27.2.2024. Každému trenérovi bylo taktéž přiděleno řádné licenční číslo, které bude zařazeno do evidence MSKe. Taktéž byla každému uchazeči, vystavena evidenční karta, kde budou zaznamenávány veškeré údaje o platnosti licencí.   

Musím poděkovat všem účastníkům za skvělý přístup a fajn atmosféru, která byla po celou dobu školení. Velmi profesionální přístup předvedli taktéž lektoři školení PhDr. Michal Hrubý, který měl na starostí sportovní přípravu, rychlosti a dynamiku v karate. Zdravotní přípravu, první pomoc a vše ostatní v této oblasti přednesl Mgr. Michal Bijok. Dalším blokem na tomto školení byla rehabilitace ve sportu, kterou měl na starosti p. Milan Možiešík, který se taktéž výkladu věnoval velmi odborně. Několik bloků týkajících se převážně tréninku dětí a mládeže, měla na starosti moje maličkost.

Marek Franta, předseda TMK MSKe

Příloha: Seznam trenéru III. třídy

About Author