Pořadatel se rozhodl doplnit turnaj o následující nenominační kategorie na MČR

Kategorie:

N1 Kata mladší žáci 6-8 let / 8-7.kyu

N2 Kata mladší žákyně 6-8 let / 8-7.kyu

N3 Kata mladší žáci 9-10 let / 8-7.kyu

N4 Kata mladší žákyně 9-10 let / 8-7.kyu

N5 Kumite mladší žáci 8-10 let / 8-6.kyu / -30, +30

N6 kumite mladší žákyně 8-10 / 8-6.kyu / -30, +30


Prezentace do těchto kategorií proběhne formou přihlášky. Nelze registrovat přes databázi ČUBU. Přihlášky podávejte nejpozději do 8.10.2020 na e-mail stk@mske.cz

Startovné osoba / 200,-Kč

                                                                

Důležité informace

Kvůli současné situaci, jsme nuceni upravit organizační plán tak, abychom dodržovali veškeré nařízení a pokyny vlády. Bude nutné dodržovat hygienické nařízení, kde budou povinné roušky a desinfekce v celém areálu objektu. Celý turnaj bude probíhat bez diváků!!!. Každý klub bude moc vyslat pouze jednoho trenéra na 5 osob.

Časový program:

Registrace: 8.30 – 9.15 hodin prezentace / dopolední blok/ žákovské kategorie

                     9.30 – 12.30 hodin /  žákovské kategorie

                     11.30 – 12.15 hodin prezentace / odpolední blok/ dorost, junioři, senioři

                     12.15 hodin / slavnostní nástup

                     13.00 / odpolední blok / dorost, junioři, senioři

Soutěžní disciplíny kata a kumite, budou probíhat souběžně.   

Tímto Vás žádám o dodržování veškerých stanovených podmínek, souvisejících s touto akcí.

S pozdravem Marek Franta

About Author