.

V termínu 2 – 3.10.2021 proběhlo v Havířově řádné školení rozhodčích Moravskoslezského svazu karate,z.s.

Všem zúčastněným, kteří splnili podmínky pro udělení licence, byla řádně udělena.

Platnost licence je do 3.10.2023. 

V následujícím roce bych taktéž apeloval na všechny vedoucí klubu a oddílů, aby případné zájemce povzbudili pro výkon funkce rozhodčích MSKe.

Aktuální seznam rozhodčích MSKe

Marek Franta / ČSKe

Lukáš Miklo / ČSKe

Svatopluk Sekanina / ČSKe

Martin Blatoň / ČSKe

Vladimír Ryska / MSKe

Dušan Hajmach / MSKe

Aneta Doffková / MSKe

Jan Šindler / MSKe

Antonín Doffek / MSKe

Martin Feifič / MSKe

Patrik Klapal / MSKe

V Havířově 9.12.2021

Předseda komise rozhodčích MSKe 

Marek Franta

About Author