.

Vážení přátelé,
jak je již poznat z nadpisu, předal jsem svou funkci TMK MSke a stal jsem se novým
předsedou Komise rozhodčích MSKe.
Důvod je jednoduchý. Pozbyl jsem čas pro funkci TMK MSKe, která vyžaduje spoustu času a
příprav na jednotlivé semináře, školení, ale také práce úřednické, a to z důvodu mé plné
koncentrace na Rozhodčí činnost, kdy jsem v podstatě každý víkend někde na závodech a
musím se to také snažit časově skloubit se svým zaměstnáním ve státních složkách. Pevně
věřím, že pan Marek Franta, který byl doporučen a zvolen Valnou Hromadou MSKe, je
vhodným a stejně tak přínosným nástupcem na mou bývalou pozici šéfa TMK MSKe. Doufám
a věřím, že budu moci být novým přínosem pro rozhodčí MSKe, kde se budu snažit plnit svou
funkci co nejlépe.
Agendu TMK MSKe si teď s novým předsedou TMK předáváme a jak jsem již zmínil na
začátku roku, platnost všech trenérů III.tř. MSKe, (kteří splňovali podmínky za mého vedení
jak stávající, tak noví), je automaticky prodloužena do nového školení a doškolení TMK
MSKe.
Nevzdal jsem se ovšem postu TMK MSKe úplně a zůstávám, jako člen komise TMK MSKe pro
sekci Kata. Budeme se tedy spolu doufám vídávat na školeních TMK MSKe, pouze už jako
ve funkci lektora.
Školení a doškolení rozhodčích MSKe proběhne v prvním kvartálu nového roku 2022
s praktickými ukázkami a novinkami, jak z Českého svazu karate, tak ze světových závodů
WKF, včetně pravidel Karate Beginner.
Rozhodčích je v Moravskoslezském kraji skutečně málo. Byl bych velice rád, kdyby se naše
řady rozšířily o rozhodčí nové. Je to jednoduché, nejsou rozhodčí, nejsou závody.
Je třeba pochopit, že rozhodčí nemusí být funkce, která je stresující z důvodu způsobování
chyb, ať třeba začátečnických (všichni se učíme), ale je to poslání, které dokáže formovat
vlastní osobnost a také utvářet nové sportovce a závodníky v duchu pravidel a fair play.
S pozdravem:
Bc. Lukáš Miklo
Vedoucí úseku rozhodčích MSKe.

About Author