Upozornění všem oddílům a klubům MSKe

Platby za registraci oddílů na r. 2020 činí 1 000 kč/rok.
Platby možno uhradit převodem na účet 19-6353630267/0100 v.s. 500 do zprávy pro příjemce uveďte název oddílu.
Pro kontrolu prosím zasílejte kopii dokladu na e-mail 
ryskavladimir@seznam.cz.
Úhradu proveďte prosím nejpozději do 20. února 2020.

Oddílům kteří provedou platbu v hotovosti bude vystaven příjmový doklad. Hotové platby je možno projednat s p. Ryskou.

Zkušební komisaři 3. tř. MSKe

Uhradí platbu za své licence na r. 2020 ve výši 300 kč nejpozději do konce ledna 2020. (Jde o navedení do databáze ZK ČSKe.)
Platbu možno uhradit taktéž v hotovosti u pověřence pro Zkoušky STV (p. Ryska).
Povinnosti ZK je: Úhrada reg. poplatku klubu u MSKe, známka ČSKe na rok 2020 a úhrada licence ZK. Po uhrazení veškerých poplatků budou ZK uvedeni v databázi ČSKe. Při nesplnění předchozí podmínky bude licence pozastavena nebo odebrána.

ZK – vyšších tříd se řídí pokyny TMK ČSKe!

Zkoušky STV Kyu

Vedoucí klubů nahlásí zkoušky STV nejpozději 14 dní předem.
Upozorňuji že, bez platné známky ČSKe nelze zkoušku provést. Známka na r. 2020 stojí 300kč/člen. (Platba je možná pouze přes databázi ČSKe.)

TMK – MSKe

Vedoucí úseku TMK je p. Bc. Lukáš Miklo (lukasmiklo@seznam.cz)
Ohledně dotazů školení, doškolení trenérů či jiné dotazy patřící do kompetence TMK MSKe posílejte prosím přímo vedoucímu TMK.

Další informace a zprávy ohledně fungování MSKe najdete na webových stránkách MSKe.

Ostrava 10. ledna 2020
Místopředseda MSKe, pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska DiS

Upozornění v PDF si můžete stáhnout ZDE.

About Author