Upozornění oddílům a klubům MSKe

Poplatky za oddíl:

Poplatek za registraci oddílu u MSKe na rok 2018 činí 1.000 kč/rok.
Platby uhraďte převodem na číslo účtu 19-6353630267/0100, variabilní symbol 500 a do zprávy pro příjemce uveďte název oddílu.
Klubům kteří provedou platbu v hotovosti bude vystaven příjmový doklad.

Pro kontrolu zasílejte prosím kopii dokladu o úhradě na e-mail ryskavladimir@seznam.cz.

Úhradu proveďte do 20. 2. 2018!

Ostatní poplatky

Zkušební komisaři MSKe 3. třídy byli informováni o úhradě své licence a TMK ČSKe byla informována o prodloužení jejich licence na rok 2018.
Seznam všech licencí ZK se nachází v databázi ČSKe.

ZKOUŠKY všech oddílů na STV kyu budou nahlášeny min. 14 dní předem.
Upozornuji oddíly a kluby, že známky ČSKe zakoupené v roce 2017 platí do konce února 2018. Známka členům zabezpečuje pojistění – možnost
zkoušek STV kyu a Dan (bez platné známky je zkouška neplatná) a zúčastňovat se soutěží v rámci ČR. 
Cena známky ČSKe na rok 2018 je 300 kč/rok.

V Ostravě 3. 1. 2018

Místopředseda MSKe
pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska DiS

About Author