Upozornění všem oddílům a klubům MSKe

Dle rozhodnutí výkonného výboru MSKe budou platby za registraci oddílů od 1. Ledna 2017 hrazeny výhradně převodem na účet: 19-6353630267/0100; VS: 500. (Do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho oddílu!) Poplatek za registraci činí 1 000 Kč.

Pro kontrolu zasílejte, prosím, kopii dokladu o úhradě na email: ryskavladimir@seznam.cz.

Úhradu proveďte do 28. 2. 2017!

Upozornění všem zkušebním komisařům 3. třídy MSKe:

Zkušební komisaři uhradí platbu za své licence ve výši 300,- Kč / rok 2017. Tuto platbu uhraďte v hotovosti přímo pověřenci pro zkoušky p. Ryskovi (bude průběžně všechny kontaktovat), který Vám vystaví doklad o provedené platbě.

Všechny provedené zkoušky stupně technické vyspělosti – KYU, které budou provádět jednotlivé oddíly je nutno nahlásit pověřenci pro zkoušky p. Ryskovi minimálně 14 dní předem. Platba bude probíhat v hotovosti p. Ryskovi na základě dokladu o provedené platbě.

Dále upozorňuji oddíly a kluby, že známky ČSKe a Č.U.B.U. zakoupené v roce 2016 platí do konce února 2017! Známka členům zabezpečuje pojištění u zdravotní pojišťovny a možnost absolvovat zkoušky technické vyspělosti a zúčastňovat se závodů. Cena pro rok 2017 je 
300,- Kč/ člena.

V Ostravě 02.01.2017

Svatopluk Sekanina – Předseda MSKe

Ryska Vladimír, Dis. – Místopředseda MSKe, Pověřenec pro zkoušky STV

 

Upozornění si můžete stáhnout ZDE (.pdf)

About Author