Oznámení o rozhodnutí Výkonného výboru MSKe o odebrání všech dosažených Stv Kyu panu Jakubu Škodovi.

 

Z důvodu nedostavení se na přezkoušení písemně vyhlášené Výkonným výborem MSKe a TMK MSKe ze dne 22. 12. 2015, výkonný výbor MSKe rozhodl takto:

Výkonný výbor MSKe                     

                                   Odebírá veškeré dosažené STV kyu

panu Jakubovi Škodovi

SK Karate Attfis Ostrava

Důvod:

Panu Jakubovi Škodovi byl doručen oficiální dopis napsaný 22. 12. 2015 o jeho přezkoušení na dosažené 3. Kyu, které bylo uděleno bývalým Zkušebním Komisařem III. Tř. Milošem Škodou.

Důvod byl podezření VV MSKe, že dotyčný hrubě nedosahuje potřebných kvalit a kritérií pro dosažený stupeň Stv Kyu a to ani pro nižší stupně Stv Kyu. Na tuto skutečnost byl upozorňován širokou veřejností.

Pokud by nebyl dotyčný schopen dostavit se k prvnímu termínu, byl mu nabídnut další náhradní termín.

Odpověď dotyčného zněla, že zkušební komisaři vybráni z moravskoslezského svazu pro jeho přezkoušení nejsou nestranní. Nedostavil se ani k jednomu termínu.

Proto TMK MSKe dal dotyčnému ještě jednu šanci a předal oficiálním dopisem 9. 2. 2016 přezkoušení pana Jakuba Škody TMK ČSKe, aby vytvořila Zkušební komisi ČSKe, jako nejvyššího zkušebního orgánu České Republiky. TMK ČSKe přednesla návrh na zasedání VV ČSKe dne 13. 4. 2016.

Závěr ze zasedání VV ČSKe zní, že TMK ČSKe a VV ČSKe nemusí komisi zřizovat, ani nemusí pana Jakuba Škodu přezkušovat, protože je to v plné kompetenci VV MSKe, jelikož zkušební komisař který Jakubovi Škodovi Stv Kyu uděloval, byl jmenován a také odvolán panem Vladimírem Ryskou Dis., který je členem VV MSKe.

Závěr:

VV MSKe s konečnou platností odebírá panu Jakubovi Škodovi všechny dosud udělené Stv Kyu z jasně uvedených, výše popsaných důvodů. Pan Jakub Škoda má vymazány všechny dosažené stupně Stv Kyu z databáze ČUBU ČSKe. Pokud bude vystupovat s tím, že je držitelem 3. Kyu Karate Shotokan Ryu, je toto tvrzení neplatné.

VV MSKe ovšem nezbavuje pana Jakuba Škodu možnosti nápravy a znovu získání odebraných Stv Kyu, může znovu absolvovat zkoušky na Stv Kyu od 8. Kyu dle zkušebního řádu samozřejmě dodržením všech morálních zásad a hodnot Karate-Dó.

VV MSKe dne 12. 5. 2016

Rozhodnutí v PDF ke stažení.

About Author