Školení rozhodčích SmSKe a ČSKe

Ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2015 proběhlo školení rozhodčích ČSKe a SmSKe v Havířově, kterého se zúčastnilo několik rozhodčích z našeho regionu. Z důvodu objektivity zkoušek a udělování licenci byly na toto školení pozvání lektoři ČSKe pan Josef Rajchert a Michal Hrubý. Musím podotknout, že výklad nových pravidel byl z jejich strany vynikající a školení proběhlo ve velké pohodě. Osobně jsem z pozice předsedu komise rozhodčích SmSKe nezasahoval do konečných výsledků písemných a praktických zkoušek. Na základě těchto výsledků jsem přidělil regionální licence rozhodčím, kteří absolvovali úspěšně školení.

Na základě výsledků byly licence uděleny těmto rozhodčím, kteří mohou zastávat tuto funkci v našem regionu, nebo na území ČR. Taktéž si dovoluji upozornit pořadatele soutěží, aby byli obezřetní v nominacích rozhodčích na své soutěže. Vyhnou se tak v případě úrazů a jiných nezištných příčin, které patří do kompetence rozhodčích případným právním postihům.

Seznam řádných rozhodčích SmSke a ČSKe pro rok 2015/2016

LICENCE ČSKe – Působnost pro celou ČR 

Marek Franta, licence RB ČSKe  

Svatopluk Sekanina, licence RB ČSKe

David Hubeňák, licence RB ČSKe

Lukáš Miklo, licence RB ČSKe

Filip Saidl, licence RB ČSKe

Jakub Debrecenyi, licence RB ČSKe

Michal Koběrský, licence RC ČSKe

Tomáš Hudec, licence RC ČSKe

Martin Blatoň, licence RC ČSKe

 

Licence SmSKe – Působnost pro Moravskoslezský kraj 

Samson Grigorjan, licence regionální

Karel Pinkas, licence regionální

Jiří Hájek, licence regionální

Vladimír Ryska, licence regionální

Hubert Witosz, licence regionální

Martin Gall, licence regionální

Jakub Smékal, licence regionální

Martin Macurák, regionální licence

 

Rozhodčím, kteří se nezúčastnili řádného školení byla zrušena licence a nemohou tuto funkci zastávat.

                                                                                                             Marek Franta
                                                                                             předseda komise rozhodčích SmSKe

About Author