Doplnění informace k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu na základě dotazu ze sportovního prostředí:

Dotaz: Dobrý den, svým dotazem si dovolujeme navázat na informaci o lékařských prohlídkách, která byla zveřejněna ve Zpravodaji ČUS 1/2014. Potřebovali bychom vědět, zda je přesně stanoveno, u kterého lékaře je nutné lékařskou prohlídku absolvovat. Tedy, zda je možné, aby lékařskou prohlídku provedl i jiný lékař než jen specialista – tělovýchovný lékař.

Odpověď: Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti lékaře jsou stanoveny tyto podmínky:

a) prohlídku potřebnou k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova ke sportu pro všechny provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař);
b) prohlídku k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství;
c) prohlídku k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě provádí a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců.

Takže prohlídku u specialisty z oboru tělovýchovného lékařství je potřeba absolvovat jen v případě vrcholového sportu a sportovní reprezentace. To je ale celkem logické s ohledem na obsah lékařské prohlídky, která má být v tomto případě provedená. A většina sportovních svazů v praxi už léta vyžaduje, aby prohlídku v těchto případech prováděl daný specialista.

Jedná se však o otázku lékařské odborné způsobilosti, takže v konkrétních případech lze předpokládat, že příslušný lékař má vědět, zda je či není kompetentní k posouzení zdravotní způsobilosti a potvrdit provedení požadované lékařské prohlídky. A lze tedy dospět k závěru, že pokud prohlídku či posudek provede lékař, který jí podle své odbornosti provést nemůže, neměla by tato skutečnost být k tíži svazu či klubu, který si posudek od svých sportovců vyžádá.

Legislativně právní odbor ČUS

About Author