Reakce na četné dotazy rodičů nezletilých členů klubů registrovaných Sm.SKe

Poslední dobou se setkávám s množstvím dotazů rodičů nezletilých členů oddílů/klubů registrovaných Sm.SKe na platby požadované některými oddíly/kluby. Proto Vás tímto upozorňuji, že každý oddíl/klub má jiné vnitřní směrnice a požadavky na výběr poplatků a členských příspěvků. Takže je jen a pouze na Vašem uvážení, případně rétorice vedoucího oddílu/klubu, zda tyto budete akceptovat.

Poplatky stanovené ČSKe a Sm.Ske:

Platba za elektronickou známku na kalendářní rok pro ČSKe, která se kupuje přes databázi ČUBU je 300,- Kč za člena.

Registrace klubu u Sm.SKe za celý klub je 1000,- Kč na kalendářní rok.

Zkoušky na stupně technické vyspělosti Kyu – těchto zkoušek se může zúčastnit pouze člen klubu se zaplacenou elektronickou známkou. Poplatek pro ČSKe je 10,- Kč za člena a za tutéž zkoušku odvádí vedoucí oddílu platbu Sm.SKe (pověřenci pro zkoušky) 100,- Kč.

Zkoušky na technický stupeň vyspělosti DAN se řídí směrnicí ČSKe, v případě Vašeho zájmu další info podá pověřenec pro zkoušky.

Také je nutno uvážlivě usoudit, zda někteří vedoucí oddílů/klubů pouze nevytváří nějakou imaginární iluzi, že jde o špičkový oddíl/klub. Někteří například na svých webových stránkách publikují fotografie závodníků ověšených medailemi, ale nikde nemusí uvést, že mohlo jít o nějakou lokální, neprestižní soutěž, které se zúčastnili jen závodníci okolních klubů, případně v dané kategorii závodníci pouze tohoto oddílu/klubu. Doporučuji Vám si alespoň některé údaje ověřit, například na webu Českého svazu karate, kde najdete všechny licencované trenéry, včetně stupně jejich technické vyspělosti a kvalifikace, tedy údaje o všem, čím by měl kvalitní trenér disponovat. Na www.karaterec.cz najdete taktéž žebříček výsledků všech prestižních soutěží. Doporučuji Vám před uskutečněním platby členských příspěvků shlédnout alespoň jeden trénink, abyste měli představu o tom, kdo a jakým způsobem se Vašemu dítěti věnuje.

V případě dalších dotazů mne kontaktujte.

V Ostravě 18.01.2015
Vladimír Ryska, Dis.
Místoředseda Sm.SKe

About Author