Vážené kolegyně a vážení kolegové,

od 01. 03. 2014 byly zprovozněny v plném rozsahu webové stránky Sm.SKe, jejich adresa je:

http://smske.cz/web2/

Tyto stránky zcela nahrazují původní web. Webmaster se nyní snaží zprovoznit i funkci přesměrování z původních stránek na nové, pokud se někdo omylem přihlásí na původní, aby se mu automaticky otevřely aktuální webové stránky, ale v tuto chvíli tato funkce ještě zprovozněna není.

Správcem stránek (webmaster) je: Jiří Hájek z Karate klub Odry

V minulosti jsem Vás již o budování nových stránek psal, ale upozorňoval jsem, že nejsou kompletní, a le nyní jsou již plnně funkční, abyste byli informováni o nenovějších zprávách atd.

V mailech jsem Vás žádal o aktualizaci názvů oddílů, log, kontaktů na vedení jednotlivých oddílů apod., abychom je mohli publikovat na novém webu. Bohužel, z 24 registrovaných oddílů u Sm.SKe aktuální informace zaslalo pouze 10 oddílů!

Takže, když najedete na webu na odkaz ODDÍLY, otevře se seznam 24 oddílů registrovaných v kraji, kde logo je zobrazeno jen u těch, co jej dodali, jinak zde najdete pouze název klubu, jméno vedoucího a telefonní a emailový kontakt. Pokud se někdo rozhodne a probudí se z letargie, může dodat údaje dodatečně. V tomto případě se obracejte na pana Jiřího Hájka.

Podotýkám, že je nutno počítat s časovou prodlevou neboť webmaster je funkce dobrovolná a neplacená!!!, kterou p. Hájek vykonává ve svém osobním volnu.

Je nutno si uvědomit, že jsou to webové stránky nás všech a čím více se budete angažovat VY a dodávat nové podněty, informace o událostech a dění ve Vašich klubech, fotografie – např. ze závodů nebo soustředění, tím aktuálnější stránky budou.

Měli byste informovat všechny Vaše členy oddílů, o webové prezentaci Sm.SKe. Členové zde mohou jednak získat užitečné informace o dění, ale mohou být také přispivateli článků!

Osobně jsem aktualizoval informace v odkazu POVĚŘENEC PRO ZKOUŠKY, kde naleznete aktuální seznam zkušebních komisařů Sm.SKe a ČSKe. Dále se bude nalézat nejnovější informace ohledně zkoušek apod.

Doufám, že v nejbližší době doplní i mí kolegové, kteří mají svá přístupová práva na tento web, do svých odkazů aktuální zprávy.

Závěrem bych chtěl poděkovat správci původních webových stránek, panu Marku Frantovi, a jeho kolegům, za spolupráci a tvorbu předchozích stránek, které byly náročné na obsluhu a oni tomu museli věnovat mnoho času.

V Ostravě 06. 03. 2014

Ryska Vladimír

Místopředseda Sm.SKe

About Author